Conversation Between Slight Wind and ww_olala_ww

2 Tin nhắn của khách

  1. mod có khoá tk tào tháo ko thì bảo 1 câu nào
  2. http://forum.travian.com.vn/showthre...t=55331&page=4

    nick tao tháo chửi ae là chó nè
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2