1 like cho ý kiến của bác, Admin xem xét với nhé, để ae cố gắng cày game, chứ nhiều lúc bị soi acc rồi nó phá từa lưa hạt me cả :(