sao mình không thấy công bố danh sách nhất nhì trong topic để học hỏi với