Tìm Kiếm:

Type: Posts; Tài khoản: Nh0x__Micha3L

Trang 1/2 1 2

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0.03 giây.

 1. Chủ đề: lên làng chỉ với 36 dân?

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  18
  Lần đọc
  3,712

  Thăm dò: chÙi :yociexp85:! lÀm j mÙk nhAnh thÍa...

  chÙi :yociexp85:! lÀm j mÙk nhAnh thÍa :yociexp16:? vẬy đAng lÀm 25nv lÀ lÊn lÀng 2 Àh ?:umbala:
 2. Chủ đề: chO xIn vÀi ý kiẾn nhoA !

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  17
  Lần đọc
  2,298

  thAnks cÁc bẠn đà giÚp đỠ ! mÀ cỨ gẶp đÁm VAC...

  thAnks cÁc bẠn đà giÚp đỠ ! mÀ cỨ gẶp đÁm VAC hoÀi lÀm sAo lÊn chO nỖi ! nhẤt lÀ thẰng chemgio1 mẤt dẠy quÁ ! ChuyÊn giA Ăn hiẾp ngƯời mỚi chƠi ! :o06: hÂy đỢi đẤy :yociexp67:
 3. Chủ đề: res nâng cấp công trình

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  3
  Lần đọc
  1,690

  mỖi ngưỜi thEo 1 đưỜng lÀm sAo pÓt chO bẠn đưỢc ....

  mỖi ngưỜi thEo 1 đưỜng lÀm sAo pÓt chO bẠn đưỢc . KhÔng đÚng Ý bỊ chỮi chẾt !:yociexpress09:
 4. Chủ đề: chO xIn vÀi ý kiẾn nhoA !

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  17
  Lần đọc
  2,298

  chO xIn vÀi ý kiẾn nhoA !

  khI xOng 25 nv:o22: thÌ mÌnh nÊn tẬp trUng xÂy cÔng trÌnh:yociexp14: hAy tẬp trUng nÂng cẤp cÁc mỎ tÀi nguyÊn :yociexp46:mình thEo đường quÂn sỰ:buc:
 5. Chủ đề: Ai giÚp mÌnh cÁi nhOa !

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  5,081

  Ai giÚp mÌnh cÁi nhOa !

  khI xOng 25 nv:o22: thÌ mÌnh nÊn tẬp trUng xÂy cÔng trÌnh:yociexp14: hAy tẬp trUng nÂng cẤp cÁc mỎ tÀi nguyÊn:JFBQ00165070226A: mình thEo đường quÂn sỰ :buc:
 6. Trả lời
  15
  Lần đọc
  9,690

  hIxHix ! vẬy Ai mỚi tẬp chƠi lÀ bỊ lÀm mỎ fArm !...

  hIxHix ! vẬy Ai mỚi tẬp chƠi lÀ bỊ lÀm mỎ fArm ! ChÁn chÍt đI được ! :yociexp81:
 7. Chủ đề: Teutons - Hỏi và đáp

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  128
  Lần đọc
  48,865

  Chú ý: AlO Ola ! vẬy mỚi chƠi thÌ mÌnh bẮt buỘc phẢi lỰa...

  AlO Ola ! vẬy mỚi chƠi thÌ mÌnh bẮt buỘc phẢi lỰa tướng chÙy hẢ ?? hAy mÌnh đỂ dÀnh lẤy tướng Pal or to:yociexp14:
 8. Chủ đề: Thắc mắc về ốc đảo

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  2,070

  cÔng nhẬn ken_ty spAm ghIa wA.Ở đÂu cŨng thẤy e...

  cÔng nhẬn ken_ty spAm ghIa wA.Ở đÂu cŨng thẤy e hẾt zẬy?:JFBQ00198070419A::yociexp56:
 9. Chủ đề: 25%?

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  6
  Lần đọc
  1,801

  vẬy khi mÌnh chiẾm osac thÌ cÓ thÀnh 50% tÀi...

  vẬy khi mÌnh chiẾm osac thÌ cÓ thÀnh 50% tÀi nguyÊn mÀ mÌnh cÓ đưỢc hEM ??:shiver::yociexp38:
 10. Trả lời
  13
  Lần đọc
  3,670

  :fallingasleep:vẬy mÌnh phẢi chuyỂn tỪ lÀng 1 quA...

  :fallingasleep:vẬy mÌnh phẢi chuyỂn tỪ lÀng 1 quA mỚi được hẢ ?? vẬy tiMe chuyỂn đẾn nƠi lÀ bAo lÂu lẬn ???:JFBQ00155070130A::JFBQ00225070615A:
 11. Trả lời
  34
  Lần đọc
  10,873

  :yociexp70:Hay wOa ! CuỐi cÙng cŨng cÓ cÂu trẢ...

  :yociexp70:Hay wOa ! CuỐi cÙng cŨng cÓ cÂu trẢ lỜi rÙi !:yociexp107:
 12. Trả lời
  11
  Lần đọc
  5,060

  :JFBQ00154070129B:ThAnks cÁc bẠn nhOa ! đỌc đưỢc...

  :JFBQ00154070129B:ThAnks cÁc bẠn nhOa ! đỌc đưỢc nhỮng phẦn chỈ dẪn OF cÁc bẠn lÀm mÌnh hĨu thÊm vỀ Trav.:yociexp36::hoc:
 13. Trả lời
  22
  Lần đọc
  4,340

  đà xÂy vÀ up lÊn thÌ iF bẠn phÁ xEm nhƯ nhÀ 5 tẤm...

  đà xÂy vÀ up lÊn thÌ iF bẠn phÁ xEm nhƯ nhÀ 5 tẤm sẬp zẬy đóA ! :JFBQ00227070619B:
 14. Chủ đề: travian cảm nhận

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  23
  Lần đọc
  4,155

  :yociexp105: cÔng nhẬn trOng fOrum Tra lÀ sPam vÔ...

  :yociexp105: cÔng nhẬn trOng fOrum Tra lÀ sPam vÔ đỊch !:JFBQ00178070322A:
 15. Trả lời
  11
  Lần đọc
  5,060

  Ai cÓ lÒng hẢo tÂm giÚp mÌnh 1 tí nhOa !

  mÌnh mỚi vÀo chƠi gAmE vÀ đà vÀo diỄn đÀn đỌc nhƯng cÓ nhỮng tỪ mÀ cÁc bẠn nÓi mÌnh vẪn chƯa hiỂu ! :JFBQ00153070129A:
  VD : cap 150% , res , oasis , 9c 15c 125% :JFBQ00186070405A:
 16. Chủ đề: Hồi phục tài nguyên!!!

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  36
  Lần đọc
  8,422

  :shiver:thÌ bẠn cỨ nÂng lÊn hoÀi lUn ! đẾn khI...

  :shiver:thÌ bẠn cỨ nÂng lÊn hoÀi lUn !

  đẾn khI nÀo nÓ mẤt cOn sỐ đÓ lÀ uKie !:yociexp95:
 17. Chủ đề: Kiến trúc cần xây dựng!!!!

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  23
  Lần đọc
  9,755

  :hura: đẬp hẦm ngẦm bỚt đI ! ChỨ xÂy nhÌu hẦm...

  :hura: đẬp hẦm ngẦm bỚt đI ! ChỨ xÂy nhÌu hẦm ngẦm đÂu tỐt đÂu !:yociexp96:
 18. Chủ đề: gửi thư trong game

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  11
  Lần đọc
  2,309

  gỬi thƯ trOng đÂy cÓ avAtar chỨ trOng gamE cÓ...

  gỬi thƯ trOng đÂy cÓ avAtar chỨ trOng gamE cÓ hÌnh đÂu :JFBQ00188070409A:
 19. Trả lời
  72
  Lần đọc
  21,566

  :yociexp38: cÁi nÀy pÓ tAy chỦ aCc đÓ lUn ! ChẮc...

  :yociexp38: cÁi nÀy pÓ tAy chỦ aCc đÓ lUn ! ChẮc nÓ bÙn khÔng bIk đÁnh ai vì đÁnh khÔng lẠi ai nÊn tỰ xỬ chO đỠ bÙn đÓa mUk !:yociexp27::JFBQ00155070130A:
 20. Trả lời
  24
  Lần đọc
  4,009

  ThAnks cÁc bẠn đà cÓ nhỮng gÓp ý chO mÌnh ! Mình...

  ThAnks cÁc bẠn đà cÓ nhỮng gÓp ý chO mÌnh ! Mình chƠi ser 1 ! Ai cÓ liÊn mInh thIx đI chƠi thÌ PM mÌnh nhOa ! Tổ chỨc 1 pArtY chO dzUi lÀng dzUi sỚm nhA ! :yociexp32::songhua2::yociexp86:
 21. Chủ đề: cach phong thu cua roman

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  27
  Lần đọc
  6,187

  Thăm dò: vẬy nÓi chUng chOi rom mẠnh nhẤt nhƯng phẢi cÓ...

  vẬy nÓi chUng chOi rom mẠnh nhẤt nhƯng phẢi cÓ tiMe mỚi mẠnh đưỢc chỨ mỚi chƠi cÚ bị đÁnh nhƯ cOn aI chịU nỔi :frozesweat::JFBQ00168070301A:
 22. Chủ đề: 25 nhiệm vụ Travian cho newbie

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  87
  Lần đọc
  114,525

  Chú ý: NgỒi chỜ mÚn xĨu lUn mÀ vẪn chƯa đŨ tÀi nguYên đỂ...

  NgỒi chỜ mÚn xĨu lUn mÀ vẪn chƯa đŨ tÀi nguYên đỂ nÂng cẤp !
 23. Chủ đề: hi all minh cần giúp đỡ

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  10
  Lần đọc
  8,457

  Đã đập phá rồi thì mình nghĩ bạn nên đốt kho tài...

  Đã đập phá rồi thì mình nghĩ bạn nên đốt kho tài nguyên lun cho tỏa sáng cả xóm làng lun đi !:yociexp56::yociexp56:
 24. Trả lời
  24
  Lần đọc
  4,009

  Ai giúp mình phải làm sao khi mới làm xong 25 nv newbier !

  :JFBQ00227070619B: Vừa làm xong 25 nv thì bơ vơ giữa chợ,chẳng biết phải làm sao ! Ai giúp mình với nha ! Thank every body !:foyourinfo:
 25. Chủ đề: cach phong thu cua roman

  Người gửi: Nh0x__Micha3L
  Trả lời
  27
  Lần đọc
  6,187

  Thăm dò: :JFBQ00170070306B:Vậy mình mới chơi thì nên nâng...

  :JFBQ00170070306B:Vậy mình mới chơi thì nên nâng cấp hầm ngầm thôi hã ? Ai chỉ mình với !:yociexp14:
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 29
Trang 1/2 1 2