Hiện nhóm

 1. Ban quản trị

  1. Đến từ
   HCM

   GeoTech

   1. Diễn Ðàn:
   2. Hý trường,
   3. Hướng dẫn,
   4. Nhà chính,
   5. Thay đổi & Sửa lỗi,
   6. Thông tin và hướng dẫn,
   7. Thông tin về game, diễn đàn.
  2. Pe Sun@

   1. Diễn Ðàn:
   2. Giao lưu & kết bạn,
   3. Đại sứ quán - Máy chủ 2,
   4. Đại sứ quán - Máy chủ 3,
   5. Đại sứ quán - Máy chủ 19 (Châu Âu Cổ Đại),
   6. Đại sứ quán - Máy chủ Speed (X3 - T4.2 Version),
   7. Đại sứ quán - Máy chủ ts1
  3. Đến từ
   Hý trường

   Pooh

   1. Diễn Ðàn:
   2. Giao lưu & kết bạn,
   3. Đại sứ quán - Máy chủ 5,
   4. Đại sứ quán - Máy chủ 20 (Đế chế bại vong - 2X),
   5. Đại sứ quán - Máy chủ Speed (X3 - T4.2 Version),
   6. Đại sứ quán - Máy chủ ts6
  4. Slight Wind

   1. Diễn Ðàn:
   2. Đại sứ quán - Máy chủ 4 (T4 version),
   3. Đại sứ quán - Máy chủ quốc tế,
   4. Đại sứ quán - Máy chủ ts1
  5. Tamia

   1. Diễn Ðàn:
   2. Ý kiến cho diễn đàn và game
 1. Administrators

  1. Đến từ
   Australia

   Matrix

  2. Trav_Admin

 2. Forum Support

  1. Iris

  2. N.H.T

  3. Tử Thần

  4. Đến từ
   Hell n Heaven

   ™©ThỏNgọc®

 3. Super Moderators

  1. SMultihunter

  2. Tamia

  3. Tử Thần

  4. Đến từ
   Hell n Heaven

   ™©ThỏNgọc®

 4. Super Supporter

  1. Đến từ
   HCM

   GeoTech

  2. SMultihunter

  3. Tử Thần

  4. Đến từ
   Hell n Heaven

   ™©ThỏNgọc®