Chào các bạn,


Sau một thời gian nghiên cứu và cố gắng khắc phục các bất cập trong việc vận chuyển tài nguyên giữa các tài khoản dẫn đến các bất công như push, clone, multi-accounts, Travian đã nâng cấp hệ thống dữ liệu về cách vận chuyển tài nguyên giữa các tài khoản. Hệ thống có khả năng tự động phân loại các mối quan hệ tài khoản và qua đó cho phép người chơi gửi số lượng tài nguyên hợp pháp.

Do đó, luật chơi Travian sẽ không còn những qui định về luật vận chuyển tài nguyên, không cần sự kiểm soát của các Multihunter về vấn đề vận chuyển tài nguyên.

Sau đây là cách hoạt động của hệ thống:


1/ Phân loại tài khoản:

Người chơi được phân loại thành 3 nhóm liên kết.
• Liên kết 1: những tài khoản không hề liên quan đến nhau và những tài khoản không đăng nhập cùng máy tính hoặc cùng đường truyền.
• Liên kết 2: những tài khoản sử dụng chung đường truyền mạng (WLAN, mạng văn phòng, v.v…), hoặc tài khoản chăm nom.
• Liên kết 3: những tài khoản sử dụng chung máy tính, hoặc tài khoản chăm nom.2/ Quy tắc vận chuyển tài nguyên cho nhóm liên kết 1:
• gửi 2 giờ tài nguyên mỗi ngày đến các tài khoản lớn hơn.
• gửi 3 giờ tài nguyên mỗi ngày đến các tài khoản nhỏ hơn.
• tiếp viện lính đến các tài khoản lớn hơn kèm theo 150% lúa nuôi lính (bao gồm 100% lúa nuôi lính trong 24h, và 50% còn lại được gửi sau 24h nếu lượng lúa này lớn hơn tổng sản lượng các tài nguyên khác được gửi trong cùng 1 lần vận chuyển)
• gửi tiếp viện lính đến các tài khoản nhỏ hơn kèm theo 300% lúa nuôi lính (bao gồm 100% lúa nuôi trong 24h, 200% còn lại được sau 24h)
• cướp bóc không hạn chế các tài khoản lớn hơn (nếu 2 tài khoản chung liên minh, áp dụng điều 2 của phần này)
• cướp bóc không hạn chế các tài khoản nhỏ hơn (nếu chung liên minh, áp dụng điều 1 của phần này)
• chỉ có thể chiếm lĩnh làng khi không có chế độ chăm nom nào được đặt trong vòng 14 ngày. Nếu các tài khoản chung liên bang hoặc liên minh, chiếm lĩnh bị giới hạn trong vòng 2 ngày kể từ khi thoát khỏi liên minh hoặc liên bang.


3/ Quy tắc vận chuyển tài nguyên cho nhóm liên kết 2:
• gửi 1 giờ tài nguyên mỗi ngày đến tài khoản lớn hơn. Không có tài nguyên nào được cho phép gửi nếu 2 tài khoản chênh lệch nhau 50 dân trở xuống.
• gửi 2 giờ tài nguyên mỗi ngày đến tài khoản nhỏ hơn. Không có tài nguyên nào được cho phép gửi nếu 2 tài khoản chênh lệch nhau 50 dân trở xuống.
• gửi lính tiếp viện cho tài khoản lớn hơn kèm theo 125% lúa nuôi lính (bao gồm 100% lúa nuôi trong 12h, 25% còn lại được gửi sau 12h)
• gửi lính tiếp viện cho tài khoản nhỏ hơn kèm theo 150% lúa nuôi lính (bao gồm 100% lúa nuôi trong 12h, 50% còn lại được gửi sau 12h)
• cướp bóc không hạn chế tài khoản lớn hơn (nếu 2 tài khoản cùng liên minh, áp dụng điều 2 của phần này)
• cướp bóc tài khoản nhỏ hơn theo qui tắc số 1 của phần này.
• chỉ có thể chiếm lĩnh làng khi không có chức năng chăm nom nào trong vòng 14 ngày. Nếu 2 tài khoản chung liên minh hoặc liên bang, việc chiếm lĩnh bị giới hạn trong 2 ngày kể từ khi thoát khỏi liên minh hoặc liên bang.

4/ Quy tắc vận chuyển cho nhóm liên kết 3:
• không thể gửi tài nguyên đến tài khoản lớn hơn. Tài khoản lớn hơn cần phải gửi tài nguyên trước.
• gửi 2 giờ tài nguyên mỗi ngày cho tài khoản nhỏ hơn. Không có tài nguyên nào được phép gửi nếu 2 tài khoản chênh lệch nhau 50 dân trở xuống.
• gửi lính tiếp viện cho tài khoản lớn hơn kèm theo 100% lúa nuôi lính trong vòng 6h. Có thể gửi bổ sung thêm lúa nuôi lính sau 6h với số lượng ít hơn.
• gửi lính tiếp viện đến tài khoản nhỏ hơn kèm theo 100% lúa nuôi lính trong 12h. Có thể gửi bổ sung sau 12h với lượng lúa ít hơn.
• cướp bóc tài khoản lớn hơn theo qui tắc số 2 của phần này.
• cướp bóc tài khoản nhỏ hơn theo qui tắc số 1.
• không thể chiếm lĩnh làng của nhau.
• không thể cướp bóc tài khoản nằm chung nhóm liên kết với bạn trong vòng 6h sau khi gửi tài nguyên.

5/ Các quy tắc khác:
• Làng WW được nhận tài nguyên không hạn chế
• Làng WW có thể được tiếp viện và bị tấn công không hạn chế
• Làng WW hoàn toàn có thể bị chiếm lĩnh
• Làng có cổ vật được nhận lúa không hạn chế
• Làng có cổ vật hoàn toàn có thể bị chiếm lĩnh
• Giao dịch qua chợ: Giao dịch giữa 2 tài khoản trong nhóm liên kết 1 hoàn toàn hợp lệ nếu lượng tài nguyên giao dịch (không tính tài nguyên cướp bóc và nuôi lính tiếp viện) nhỏ hơn +- 20%.
• Sản lượng tài nguyên 1 giờ được tính theo tổng số tài nguyên sản lượng của tất cả các làng trong tài khoản chưa trừ đi lúa nuôi lính.


Mọi luật chơi khác vẫn được giữ nguyên.
Hệ thống mới đã được áp dụng tại nhiều server trên thế giới, hiện đang được áp dụng tại server COM và gây được phản hồi tốt. Do đó, Travian VN sẽ được cập nhật hệ thống vào ngày 18/2/2010.

Thân,
Moon