Theo nguồn đáng tin cậy, hiện 2 Mod đang hội kín về Kết quả tháng 4. Dự kiến trưa nay sẽ có kết quả chính thức.