Các Travian thân mến,

Công việc bảo trì sẽ trong khoảng 16:00 đến 20:00 ngày 29/11/2011. Thời gian bảo trì kéo dài 30 phút. Trong thời gian bảo trì, diễn đàn sẽ tạm ngưng hoạt động.

Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

Moon