Đã có hướng dẫn mới hơn rồi, anh em yêu teuton vào đọc nhé. Mady by me:
http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=24538