xù xù nhậu ghê lém, reset đi =.=! mà reset xong ko bik ai đấu với ai ta ac