Trích Nguyên văn bởi Hoa_Tuylip Xem bài viết
OK... Cờ lông nhưng nhớ chọn Cap 15C bonus 100% trở lên em nhé
Cap càng gần Cap em càng tốt
Coa thời gian chưa a