Do nâng cấp phần cứng, toàn bộ máy chủ của Travian Việt Nam sẽ bảo trì trong thời gian từ 23h đến 24h ngày 7/5/2013

Mong mọi người thông cảm.