Trích Nguyên văn bởi longjjf1 Xem bài viết
thang lam sao duoc voi cai kieu choi ben nay ngo ben kia,,,,,,giai me no tan cho nhanh,,,,,,,,,,,
cậu giải tán đi