Danh hiệu cho thành viên:
Tên danh hiệu (theo chủng tộc Nataren) Số bài viết
Mới đi lính 0
Lính chùy 50
Vệ binh 150
Kỵ binh búa 450
Kỵ sĩ Natar 1500
Voi chiến 4500
Hoàng đế Natar 13500
Chim săn mồi 50000
Điểm danh vọng như sau:
Tên danh vọng, uy tín Lớn hơn hoặc nhỏ hơn Số điểm
Siêu sayda < -999999999
Vong hồn < -222222
Quỷ sứ < -99999
Trơ trẽn cù nhầy < -5000
Tẽn tò ê mặt < -1500
Tự kiểm điểm đi nào < -500
Bồng bột, nông cạn < -100
Đáng ghét quá < -10
Phạm lỗi rồi < 0
( mặc định ) = 0 ~ 9
Mẫu giáo 10
Học sinh 50
Sinh viên 150
Tốt nghiệp đại học Travian 250
Thực tập sinh 350
Thạc sĩ 450
Tiến sĩ Travian 1000
Tiến sĩ khoa học Travian 1500
Phó giáo sư Travian 2000
Giáo sư Travian 2500
WW4zum level 0 5000
WW4zum level 1 6000
...các cấp WW LVL... ... ...
WW4zum level 100 105000
Travian Winner 222222
Robot biến hình 999999999
Màu nick như sau:
Màu Nhóm
Đỏ Admin
Hồng Smod
Lam Mod
Tím Support
Vàng Huyền thoại
Cam/Nâu/Gụ Chủ thầu
Lục Kiến trúc sư