Đông đủ nhỉ, có cả anh Giang ah,A Lộc về sg coi off cái tân niên nhé, hụt 2 lần off trước hơi bị buồn rùi