Trích Nguyên văn bởi nheocuoi Xem bài viết
Xin cái địa chỉ ngọc thụy long biên cái :) Ngay gần chỗ ta. Cafe Meo cái
Bắc Cầu nhớ