Dưới đây là một ngôi làng Travian được xây dựng đầy đủ và rất chi tiết trong Minecraft. Thậm chí có một vài trận chiến nho nhỏ. Hãy xem video tuyệt vời này (được thực hiện bởi Omar8000).