Hi all,
Diễn đàn Travian VN sẽ được tiến hành nâng cấp trong khoảng thời gian từ 16.00 tới 21.00 ngày 5-10-2015. Việc truy cập diễn đàn có thể gặp khó khăn trong thời gian này, rất mong các bạn thông cảm!
Thân,
Bờm