Trích Nguyên văn bởi PQ-chinh Xem bài viết
A hùng của lòng em ! Hớ ra nha trang mà không ghé A được
Sợ uống bia ko nổi í gì