Có thể rút ngắn thời gian xây dựng trong Travian! Đây có lẽ là mong muốn hàng đầu của mọi người chơi. Với tính năng mới này, chúng tôi có thể có được điều bạn muốn. Tính năng này cho phép bạn xem các video quảng cáo trong trò chơi và đổi lại bạn sẽ có thể bắt đầu nâng cấp công trình với thời gian xây dựng ngắn hơn.
Tính năng này hoạt động như thế nào? Trước đây chỉ có một nút: "Nâng cấp công trình này". Trong tương lai sẽ có nút thứ hai: "Nâng cấp công trình này nhanh hơn".

Nếu bạn nhấn vào nút thứ hai, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện và bạn có thể xem một video quảng cáo.

Ngay khi bạn xem xong video, công trình sẽ xuất hiện với thời gian xây dựng ngắn hơn trong hàng chờ công trình.


Mỗi người chơi có thể dùng tính năng này tối đa 9 lần một ngày. Mỗi video rút ngắn thời gian xây dựng một lần 25% cho một công trình. Một khi một công trình ở trong hàng chờ xây dựng, thời gian không thể rút ngắn hơn được nữa, ngoại trừ thông qua nút "Hoàn tất ngay lập tức".
Hiện tại, tính năng này chỉ có sẵn đối với các công trình xây dựng hoặc nâng cấp của chúng. Tính năng này không áp dụng cho huấn luyện lính, v.v...
Bạn có thể xem các quảng cáo nhỏ từ các nhà cung cấp khác nhau.
Tuy nhiên, để dùng tính năng này, bạn phải chắc chắn rằng bạn đã vô hiệu hóa trình chặn quảng cáo, nếu không nó sẽ không hoạt động. Ngay khi nhấn vào video và chọn tính năng này, bạn không thể bỏ qua video.
Nếu, vì một số lý do nào đó, bạn gặp phải một video không phù hợp, xin báo cáo cho nhóm Hỗ Trợ của chúng tôi.
Dự kiến tính năng mới này sẽ được bắt đầu triển khai vào ngày 1-3-2016 sắp tới đây!
Trân trọng,
Nhóm Travian: Legends