Tôi nhắn tin SMS 15.000đ để lấy mã nhưng không trả lại mã code nhưng vẫn bị trừ tiền, 2 lần như thế MOD kiểm tra lại nhé