Trích Nguyên văn bởi Nikita Xem bài viết
Có cái nào mới mới, hay hay không muốn phunu?
Dạ, mấy tháng rồi em không theo dõi, nên không biết thế nào