TS6 nghỉ hết rồi ah, phóng viên chiến trường sao ko làm việc, quan liêu quá