Đúng rồi, cứ nên quảng bá, dù ít hay nhiều cũng là tạo thêm niềm vui cho game thủ mà.