Hi mọi người

Máy chủ của chúng ta sẽ tiến hành bảo trì bắt đầu vào lúc 18h ngày 04/05/2017:
- Thời gian diễn ra dự kiến mất khoảng từ 5 phút tới 30 phút.
- Trong khoảng thời gian này việc truy cập máy chủ có thể bị gián đoạn.
- Vui lòng có kế hoạch để việc chăm sóc tài khoản của bạn không bị lỡ điều gì trong thời gian ngắn đó.

Best,
Matrix.
CSR & CM