Chào các bạn, hiện mình được biết tình trạng bị mất cuộc thám hiểm sau khi thu hồi tướng xảy ra ở nhiều người và nhiều máy chủ.

Đội ngũ kỹ thuật đang làm việc để có thể sửa lỗi này trong thời gian tới.

Trong trường hợp bạn cho tướng đi thám hiểm, sau khi hủy cuộc thám hiểm vì quên đồ trang bị cho tướng đi theo, quên ngựa hoặc gọi tướng về đi tham gia tấn công khác mà thấy cuộc thám hiểm chưa thành công đó bị biến mất, vui lòng dùng chức năng nhắn tin trong game tới Multihunter hoặc Support hoặc thông báo lỗi theo chức năng này: http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=57300 hoặc gửi email tới mình tại địa chỉ admin@travian.com.vn để thông báo lỗi đó, mình sẽ kiểm tra và bồi thường cuộc thám hiểm khác cho các bạn trong khi lỗi chưa được sửa chữa.

Thân mến,
BQT: Matrix
Community Manager
Travian: Legends Vietnam