Chào các bạn,

Đây là thông báo sau cùng tới các bạn về việc các bạn cần làm trước khi quá trình hợp nhất diễn đàn diễn ra.

Lưu ý: diễn đàn sẽ bị đóng vào 16/7 và thực hiện chuyển dữ liệu để 31/7 sẽ mở cửa diễn đàn mới, các bạn sẽ cần làm mọi thứ trước thời điểm 15/7 này.

Vậy, các bạn cần làm những gì trước ngày 16/7 này? Chỉ 2 điều sau đây:

1. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản hơn 1 năm qua (trong vòng 365 ngày chưa hề đăng nhập), đơn giản
chỉ cần đăng nhập tài khoản của bạn mà không cần làm gì khác, không cần viết bài mới. Nếu bạn không đăng nhập, tài khoản sẽ bị xóa.

2. Nếu bạn có nhiều tài khoản ở nhiều diễn đàn Travian:Legends khác nhau, ví dụ diễn đàn Việt Nam và diễn đàn quốc tế COM và vài diễn đàn nước khác, hãy đổi tất cả chúng về chung 1 email nếu bạn muốn tất cả các bài viết từ nhiều diễn đàn khác nhau đó được trộn chung với nhau làm 1. Nếu không làm việc đó, sau khi quá trình hợp nhất bạn sẽ có nhiều tài khoản và sẽ không thể hợp nhất sau này nữa.

Ngoài ra, nếu bạn muốn giữ lại 1 chủ đề cũ nào đó mà bạn có những kỷ niệm hoặc hướng dẫn hay ho, hãy viết một bài trả lời bất kỳ vào chủ đề đó để chúng tôi không xóa chúng trước khi hợp nhất diễn đàn.
Trong trường hợp, nếu bạn có nhiều tài khoản và không nhớ email truy cập, hãy liên hệ với admin@travian.com.vn để được hỗ trợ lấy lại thông tin bạn nhé.

Cảm ơn các bạn đã hiểu vấn đề và thực hiện chúng để giữ lại tài khoản của bạn
Xem thêm các câu hỏi liên quan tại đây:
http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=57480

BQT - TravianTeam
Matrix