Máy chủ VNX sẽ khởi động lại vào 21-24/7

Vì lý do diễn đàn sắp tạm đóng cửa, nên chúng tôi sẽ thông tin thêm ở trang facebook vietnam và trong hộp thông báo.

Hãy chuẩn bị kỹ càng bạn nhé, cuộc chiến tốc độ ở VNX sẽ không cho phép bạn chậm chân hơn đối thủ đâu