cái này hay nhưng để thực hiện thành công thì phải có nhiều điều kiện quá! có cách nào đơn giản hơn không pro! theo em cứ để thật nhiều quân def ở nhà, nó đập hết rồi thì del làng, xóa acc