Chỉnh sửa luật chơi

Nhằm mục tiêu phổ biến luật chơi của Travian ra cộng đồng quốc tế. Luật chơi của Travian đã được thay đổi sao cho đơn giản hơn trong khi vẫn giữ được các điều khoản chính trong luật chơi cũ.

Các bạn có thể đọc luật chơi của Travian tại đây và thảo luận về luật chơi mới tại đây .

Thân
Travian Team