PDA

View Full Version : Tìm kiếm, quảng bá liên minh và kêu gọi nhân tài 1. Khu vực Tây Bắc (-/+)
 2. Khu vực Tây Nam (-/-)
 3. Khu vực Đông Bắc (+/+)
 4. Khu vực Đông Nam (+/-)
 5. Khu vực trung tâm
 6. xXX - Tìm lại cố nhân
 7. Tuyển thành viên mới
 8. Chiêu mộ anh tài cho vòng loại Finals
 9. Thư mời tham chiến round tới VNX19
 10. Kêu gọi ae xứ nghệ
 11. Tuyển dụng nhân sự
 12. [DN-TN] Bản Tin lá cải