PDA

View Full Version : Máy chủ sắp khởi tranh  1. Thông tin chung: Về các máy chủ
  2. [VN2] Máy chủ TS2 khởi động: 12-14/04/2017
  3. [VN3] Máy chủ TS3 khởi động: 26-29/05/2017
  4. [VN4] Tái khởi động máy chủ TS4 vào 13/7
  5. Chuẩn bị máy chủ VNX 21-24 tháng 7