Conversation Between atula and _Moon_

3 Tin nhắn của khách

  1. tc4, tc5 bị lỗi mà Admin im ru thế ?
    Khi nào thì Ok lại hả Admin !
  2. Chỉ có những thành viên thuộc liên minh thắng cuộc mới có thể sở hữu nick Kiến trúc sư WW. Nick Chủ thầu số lượng có hạn (7 cho mỗi liên minh thắng cuộc).
  3. các acc xây ww dù thua cũng được reg nick trên diễn đàn đúng không ? nếu phải thế thì liên hệ ai để reg? Vì thấy có số ngời không xây ww cũng lên chủ thầu, kiến trúc sư ... thấy ham quá
    làm ơn trả lời giúp !
    Thanks
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3