Conversation Between ღ♥ஐ๑°Natar°๑ஐ♥ღ and Iris

3 Tin nhắn của khách

  1. nick tím có chứ. nick anh có hiện, vừa post thử oke (nhưng bài đang ẩn, đợi mod duyệt)

    để anh coi lại phân nhóm SUP có gì chưa đúng với nick em chưa đã.
  2. thấy có hiện chỗ để post chứ chưa post thử, còn nick tím ko hiện chỗ nào hết
  3. ganoi có thể post bài trên hướng dẫn sao? vô lý thế? trên đó để chế độ moderate nên post bài xong sẽ ẩn đi, đợi mod vào xác nhận là xóa hay hiện ra mà.
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3