Conversation Between ThanhNguyễn and december

6 Tin nhắn của khách

  1. ôi, giờ em mới thấy í, em chơi s2
  2. Ngày nào chả lên đây. ^^
    Dạo này đang cày sever nào zị?
  3. ôi, lâu ngày wa
  4. thế mà nhìn hình a e cứ tưởng là con gái
  5. Con trai, hình kia là bx.
  6. đây là male hay female thía
Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6