Conversation Between ThanhNguyễn and Hoàng Thân Quốc Thích

5 Tin nhắn của khách

  1. nếu là zợ thì chúc 2 người hạnh phúc nha^^!
  2. Cả hai bạn à.
  3. con trai sao lại để cái ava là girl thế? zợ hả hay người iu?
  4. Mình là con trai, dạo này chỉ chơi cái acc nhỏ ở sever speed nên vào spam box ấy cho vui thôi.
  5. chị Thanh ơi chị chơi sv nào vậy?
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5