Conversation Between Pe Sun@ and virus ChuDu

2 Tin nhắn của khách

  1. Màu xanh đó là do thành vien gadotbien đã cùng meta của thành viên ấy chiến thằng trong game. Khi một meta nào đó win, thì admin sẽ cấp cho 5 slot nick cam/nâu (danh hiệu chủ thầu) và 10 nick xanh lá cây (danh hiệu kiến trúc sư).
    Mỗi nhóm nick đó sẽ có 1 số quyền lợi nhất định
    Bạn xem hệ thống điểm danh vọng và hệ thống danh hiệu tại đây
    http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=43524
  2. làm thế nào để nick xanh xanh như của bạn gadotbien phía dưới vậy mod ơi
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2