Conversation Between Pe Sun@ and zaxdaidung

2 Tin nhắn của khách

  1. Sử dụng font unicode để viết nhé bạn. Bạn đăng nhập bằng điện thoại hay máy tính nhỉ ?
  2. sao ko viet tieng viet tren 4rum duoc mod oi?
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2