Conversation Between _Moon_ and tieuhoangtu

2 Tin nhắn của khách

  1. Hello Moon... Lâu ko gặp, vẫn cắm dùi ở Travian hả bro?
  2. Sau một thời gian dài ko gặp... Vẫn khỏe chứ ông bạn... Ông là đời admin trụ lâu nhất rồi đấy. Chúc sức khỏe
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2