Gửi trang này cho bạn

Chủ đề: [Thông báo]Về việc xử lý nghiêm người chơi "kinh nghiệm" trong việc lách luật

Bài viết của bạn

3 chữ đầu tiên của từ "Travian" là gì?