Để giải thích rõ hơn về luật kiểm soát mới về chuyển tài nguyên trong phiên bản ROA, sau đây là một số thông tin chi tiết về hệ thống này:
- Giới hạn này áp dụng cho tất cả các tài khoản (chung máy tính, chung/khác đường truyền)
- Lượng tài nguyên được gửi từ mỗi làng sẽ được reset mỗi ngày như nhiệm vụ ngày. Sản lượng ngày cũng sẽ được cập nhật mới vào thời điểm này.
- Lượng tài nguyên được chuyển phụ thuộc vào sản lượng ngày của mỗi làng. Nếu bạn nhận thông báo không được chuyển tài nguyên từ một làng, bạn vẫn có thể chuyển từ các làng khác.
- Bạn có thể phải cân nhắc lại việc farm tài nguyên, tuy nhiên thay đổi này sẽ giúp game được cân bằng hơn.
Thân,
Travian Team