Gửi mọi người,
Trong thời gian có một số người chơi đã lạm dụng các công cụ để vi phạm luật chơi một cách có hệ thống, vì vậy mình xin thông báo trong thời gian tới sẽ áp dụng một số hình thức phạt nặng chưa từng được áp dụng trước đây.
1) Đối với những người lạm dụng chức năng mời vàng, nếu số lượng tài khoản clone được lập quá lớn - từ 30 tài khoản trở lên, tài khoản chính sẽ bị kích hoạt xóa mà không cần báo trước.
2) Đối với các trường hợp người chơi lập clone hàng loạt để farm, TẤT CẢ các clone sẽ bị khóa và KHÔNG được mở khóa, đồng thời các tài khoản chính đã thực hiện farm các clone này đều đặn và có chủ đích đều sẽ bị khóa và phạt tương đương vi phạm nhiều tài khoản.

Việc này sẽ được áp dụng ngay lập tức.
Thân,
Bờm