Thông tin về nhóm Huyền thoại Travian các bạn theo dõi tại đây
Cập nhật mới thêm 1 cách Admin vừa công bố để gia nhập vào nhóm Huyền thoại:
Tài khoản diễn đàn đạt 12 lần ghi danh trên đại lộ danh vọng và là nick chủ thầu sẽ được ghi danh thành nick huyền thoại trên diễn đàn.
Lưu ý: Tài khoản diễn đàn buộc phải trùng tên trên Đại lộ danh vọng.