Trích Nguyên văn bởi chien_lang Xem bài viết
lão gà già ấy giờ sang chơi bên Finals kìa... còn mấy ông ngồi đây phán hết cả để... finals Việt Nam bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ... đếm đi đếm lại VN được mấy móng trên đầu ngón tay... trong nước thì đông như kiến cỏ... nản... cá chú thể hiện tinh thần yêu nước cái coi nào...
Hay cho Câu : Thể hiện tinh thần yêu nước. Vote cho chú cái nà.